Tuesday, 26 May 2020 13:17

พท.มองข้ามช็อต จ่อชงร่างพรบ.แก้ไขเพิ่มเติม เกาะติดใช้งบ หากพรก.กู้ 3 ฉบับผ่าน

By: Manager Online
พท.มองข้ามช็อต จ่อชงร่างพรบ.แก้ไขเพิ่มเติม เกาะติดใช้งบ หากพรก.กู้ 3 ฉบับผ่านพท.มองข้ามช็อต จ่อชงร่างพรบ.แก้ไขเพิ่มเติม เกาะติดใช้งบ หากพรก.กู้ 3 ฉบับผ่านพท.มองข้ามช็อต จ่อชงร่างพรบ.แก้ไขเพิ่มเติม เกาะติดใช้งบ หากพรก.กู้ 3 ฉบับผ่าน
พท.มองข้ามช็อต จ่อชงร่างพรบ.แก้ไขเพิ่มเติม เกาะติดใช้งบ หากพรก.กู้ 3 ฉบับผ่าน
พท.มองข้ามช็อต จ่อชงร่างพรบ.แก้ไขเพิ่มเติม เกาะติดใช้งบ หากพรก.กู้ 3 ฉบับผ่านแกนนำพท. แถลงเตรียมเสนอร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.ก 1.9 ล้านล้าน ทั้ง 3 ฉบับ หากผ่านสภา เพื่อติดตามตรวจสอบการใช้เงิน เตรียมล่าชื่อ ส.ส.หลังเสร็จสิ้นการอภิปราย

วันนี้ (26พ.ค.) แกนนำพรรคเพื่อไทย ประกอบด้วย รศ.ดร.โภคิน พลกุล นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา และนายวัฒนา เมืองสุข ในฐานะ กรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ได้ร่วมกันแถลงท่าทีต่อ พรก. 1.9 ล้านล้านบาท โดยระบุว่า แม้ขณะนี้จะยังไม่ทราบว่าการลงมติ พรก. 1.9 ล้านล้านบาท จะออกมาเป็นอย่างไร แต่ หลังเสร็จสิ้นการอภิปราย พรก. 1.9 ล้านล้านบาทแล้ว ถ้าหากว่า พรก. 1.9 ล้านล้านบาทดังกล่าว ผ่านการพิจารณาของสภา พรรคเพื่อไทยก็จะยังติดตามตรวจสอบการใช้เงินตาม พรก. ทั้ง 3 ฉบับ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ โดยสส.พรรคเพื่อไทยจะรวบรวมรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เพื่อเสนอ ร่างพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติม พรก 1.9 ล้านล้านบาททั้ง 3 ฉบับ ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้เงิน ตาม พรก. 1.9 ล้านล้านบาท มีความโปร่งใส กระจายถึงประชาชนอย่างทั่วถึง และสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาดีขึ้นได้จริง โดยตั้งเป้าการตรวจสอบการใช้เงินไว้ 3 ข้อ คือ 1.ให้ใช้เงินอย่างโปร่งใสที่สุด 2. มีประสิทธิภาพที่สุด และ 3.ทุจริตน้อยที่สุด เพื่อให้มาตรการของรัฐบาลและการใช้เงินตาม พรก1.9 ล้านล้าน บาท ทั้ง 3 ฉบับ สามารถดูแลพี่น้องประชาชนคัวเล็กตัวน้อย และผู้ประกอบการ SMEs ขนาดกลางและขนาดย่อมได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศได้จริง เพราะขณะนี้ มีผู้ที่ไม่ได้รับการเยียวยาร้องทุกข์เข้ามาที่พรรคเพื่อไทยเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs รายย่อย ไม่ได้รับการเยียวยาอย่างทั่วถึง ซึ่งจะส่งผลให้คนไทยตกงานอีกเป็นจำนวนมาก เพราะผู้ประกอบการ SMEs ทั้งประเทศ มีอยู่ประมาณ 3 -4 ล้านราย และกิจการ SMEs เหล่านี้ มีลูกจ้าง 13 ล้านคน หากผู้ประกอบการ SMEs ไม่สามารถฟื้นฟูกิจการได้หลังโควิด ก็อาจทำให้ลูกจ้าง 13 ล้านราย ต้องตกงานหรือได้รับผลกระทบอีกนานเป็นปี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างแน่นอน.

พท.มองข้ามช็อต จ่อชงร่างพรบ.แก้ไขเพิ่มเติม เกาะติดใช้งบ หากพรก.กู้ 3 ฉบับผ่าน

พท.มองข้ามช็อต จ่อชงร่างพรบ.แก้ไขเพิ่มเติม เกาะติดใช้งบ หากพรก.กู้ 3 ฉบับผ่าน

พท.มองข้ามช็อต จ่อชงร่างพรบ.แก้ไขเพิ่มเติม เกาะติดใช้งบ หากพรก.กู้ 3 ฉบับผ่าน

พท.มองข้ามช็อต จ่อชงร่างพรบ.แก้ไขเพิ่มเติม เกาะติดใช้งบ หากพรก.กู้ 3 ฉบับผ่าน

Read more https://mgronline.com/politics/detail/9630000054871